JOUR DYGNET RUNT!

Vi finns till hands när ni behöver hjälp
Norrköping 011-139355 / Linköping 013-139355 / Mjölby 0142-13935
logga2

Integritetspolicy för Spolab AB

Den här integritetspolicyn redogör för hur vi behandlar dina personuppgifter i samband med din kontakt med oss. Personuppgiftsansvarig är Spolab AB, Box 663, 58107 Linköping.

Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen, också kallat GDPR. Enligt Dataskyddsförordningen, som träder i kraft 25 maj 2018 har du rätt att få veta hur dina personuppgifter samlas in, används och lagras. Du har också rätt att bli ”glömd”, d.v.s. att vi raderar dina personuppgifter från våra register. Med personuppgifter menas namn, adress, telefonnummer, e-post, personnummer och annan information som på något sätt kan knytas till en enskild individ.

1. Insamling av information

Vi samlar in information från dig när du beställer arbeten muntligen eller skriftligen genom offert, betalar utfört arbete med faktura som betalmedel. Informationen som vi samlar in kan inkludera ditt för- och efternamn, din postadress, din e-postadress, ditt telefonnummer och ditt personnummer i de fall identitet behöver styrkas. All betalning för våra fakturor går via Bankgirocentralen eller vårt bankkonto.  

Vi tar också automatiskt emot och sparar information från din dator och webbläsare, inklusive din IP-adress, uppgifter om programvara och hårdvara och de sidor som du besöker på vår webbplats. Detta innehåll innehåller inte någon personligt identifierbar information.

2. Användning av information

Den information vi samlar in från dig används för att:

  • Planera, utföra samt återkoppla arbeten.
  • Ta betalt via faktura.
  • Ansöka om ROT-avdrag.

3. Lagring av information

  • Fakturor med dina adressuppgifter sparas i 7 år efter utgången av det kalenderår där räkenskapsåret avslutades, i enlighet med Bokföringslagen 7.kap.
  • Privatkunder gallras från kundregistret efter 12 månader från och med att senaste fakturan betalats.
  • Vid ROT-ansökningar sparas ditt personnummer och fastighetsbeteckning i Skatteverkets e-tjänst.
  • Vid förfrågningar/anbudsförfarande som ej leder till åtagande kasseras dina kontaktuppgifter så fort ärendet avslutats.

4. Utlämnande till tredje part

Spolab AB överför inte personligt identifierbar information till utomstående parter utan ditt samtycke. Undantaget sådan överföring av information vilken krävs för efterlevnad av lagar och myndighetskrav.

5. Informationsskydd

Vi skyddar dina personuppgifter genom en rad olika säkerhetsåtgärder. Vi använder oss av krypteringsmetoder där tillämpligt. Endast medarbetare som ska uträtta ett specifikt arbete (t.ex. fakturering eller ordermottagning) har tillgång till personligt identifierbar information. De datorer/servrar som används för att lagra personligt identifierbar information är placerade i en säker miljö.

6. Rätt till information och rätt att bli glömd

Du har rätt att när som helst begära ut dina personuppgifter och den information vi har sparat om dig. Du har också rätt att "bli glömd", d.v.s. raderad från våra register. Vill du begära ett registerutdrag eller bli borttagen från våra register? Vänligen kontakta oss enligt kontaktuppgifter längst ner på detta dokument. Meddela även hur du vill att vi skickar informationen till dig, t.ex. via mejl, brev eller telefon. Så fort vi har behandlat ditt ärende så raderar vi självklart alla dina personuppgifter. 

Spolab AB
Box 663
58107 Linköping

Spolab AB   |   Linköping 013-139355   |   Norrköping 011-139355   |  Mjölby 0142-13935   |  info@spolab.se   |  © Spolab 2015