JOUR DYGNET RUNT!

Vi finns till hands när ni behöver hjälp
Norrköping 011-139355 / Linköping 013-139355 / Mjölby 0142-13935
logga2
tjanster

Tjänster

Här under finner du lite information om vad Spolab kan göra för dig, samt hur vi utför det.

Akuta Problem

Har du ett akut problem med ditt avlopp under kväll eller helg så hjälper vi dig. Vi har Jour dygnet runt, och rycker ut i hela Östergötland, samt Katrineholm & Nyköping och norra Småland.

(På dagtid är vi givetvis beredda att utföra arbeten i hela landet. Vi har utfört arbeten i bl.a Stockholm, Västervik, Eksjö & Lidköping.)


Utrustning

Spolbilar

I vår fordonsflotta har vi både kompakt och lite större spolbil med högtrycksaggregat för spolning av rör upp till ca 300mm i diameter. Samtliga spolfordon är utrustade med hetvattenpannor, för spolning med hetvatten. I utrustningen finns även våtsugsmaskiner med förbipumpning, samt dränkpumpar för översvämningar.

Lägsta spolbilen har en takhöjd på ca 2 meter, och kan ta sig in på de flesta ställen, så som trånga garage, smala grindhål och liknande. Spolaggregaten lämpar sig ypperligt för all slags spolning i fastigheter, men även för tex renspolning av dränering, stuprör, dagvattenledningar, servisledningar (utgående ledning från tex en villa till huvudledning i gatan) och liknande.
Som kund är det tacksamt om du vid beställning anger att du behöver få hjälp av den lilla bilen, om det är besvärligt att ta sig fram till arbetsplatsen.

Slambil/sugbil

Med vår "lilla" slambil kan vi utföra både spoljobb och diverse sugjobb. Spoltanken rymmer 2,2 kubik vatten, och slamtanken rymmer 1,5 kubik. Med denna suger vi bl.a dagvattenbrunnar, spolrännor och bajamajor.

Inspektionskameror

Med inspektionsutrustningen kan vi filma de flesta typer av rörledningar upp till ca 300mm i diameter, och upp till ca 60 meters längd. Inspektionerna följer STVF´s krav för Auktoriserad Rörinspektion, och genomförs med Auktoriserad Rörinspektör där så krävs. Vår utrustning håller branschledande standard.

All inspektion kan fås med med sammanställning i form av protokoll med bilder, gradering på skador osv. Även en inspelning av filmningen medföljer.


Utförande av jobb – så går det till

Tv-inspektion

Kamerorna består av olika kamerahuvuden fastsatta på en ”rörål”, med styv men ändå flexibel kabel upprullad på en vinda. Längst fram sitter själva optiken med belysning på ett mycket böjligt ”huvud”. Anslutet till detta är själva kabeln som man pressar in för hand i ledningen. Med hjälp av denna kan man dokumentera eventuella fel, såsom sprickbildningar, inträngande rötter, nedspolade föremål etc.

Högtrycksspolning

I spolbilen sitter ett fast monterat högtrycksaggregat som består av 2st vindor med spolslang av olika dimension, en vinda med slang för vattenpåfyllning, en vattentank med spolvatten, samt en högtrycksspump som drivs av en motor på aggregatet.

För att sedan få bort tex ett avloppsstopp i ett badrum gör man ungefär enligt följande:
Längst fram på slangen skruvar man på ett spolmunstycke. Dessa finns i många olika variationer, beroende på problem och vad man vill åstadkomma. Gemensamt för dem är att det finns hål på olika ställen, där vattnet skjuter ut som jetstrålar. Tex kan man ha ett munstycke med många hål bakåt, vilket ger ett starkt ”driv” på slangen och får den att lätt glida framåt i ledningen. Andra munstycken roterar, vilket är fördelaktigt vid rensning av beläggningar, typ fett.

När munstycket är på för man in slangen i lämplig rensöppning (tex renslucka, golvbrunn, bortplockad WC etc) så långt man kan. Därefter startar man spolningen, och jobbar aktivt för att få in slangen förbi rörböjar och vidare fram till stoppet, som oftast ger med sig efter en kort stund.

Ibland tar det tid innan stoppet släpper, vilket kan få till följd att ledningen fylls upp med vatten som kanske rinner ut på golvet. Detta suger man då upp med sugslang. En vanlig missuppfattning är att man suger bort avloppsstopp. Rent tekniskt är det under vissa förutsättningar möjligt. Men det normala förfarandet är att man spolar rent en ledning, och eventuellt överskottsvatten som inte hinner rinna undan suger man upp, med andra ord gör man en avloppsspolning

Hetvattenspolning

Ibland behövs det mer än bara högtryck vid spolning. Till exempel om ledningen är full med fett, eller om det har blivit en ispropp i ledningen. Då använder vi vår hetvattenpanna som kan ge +90 gradigt vatten vid behov. Denna startar vi med ett knapptryck, och medför inget merarbete jämfört med vanlig spolning.

Med en särskild "renslang" kan vi även spola frusna vattenledningar.

Ledningssökning

En ledning kan ibland visa sig vara trasig. Eller så kanske man försöker finna en brunn som ligger dold under marken. Då kan det vara väldigt underlättande att söka fram den aktuella positionen med sökutrustning, för att t.ex inte behöva gräva upp halva trädgården.

Vår sökutrustning klarar ett garanterat sökdjup om 4 meter, samt alla material utom gjutjärn. Vid sökning får man fram en väldigt detaljerad position, inklusive djupmätning. Exempelvis "inom 0,5 meters radie, på 2,8 meters djup". Beroende på djup kan man givetvis få positionen ännu mera exakt, sånär som på någon decimeter.

Spolab AB   |   Linköping 013-139355   |   Norrköping 011-139355   |  Mjölby 0142-13935   |  info@spolab.se   |  © Spolab 2015