JOUR Dygnet Runt

Vi finns till hands när ni behöver hjälp!

Linköping
013 - 13 93 55

Norrköping
011 - 13 93 55

Mjölby
0142 - 139 35

Övrig info

Trygghet för dig Spolab har full ansvarsförsäkring, som täcker vållade skador på upp till 10.000.000sek.

Att tänka på

I dagsläget är det tyvärr alltför vanligt inom branschen med oerfaren personal. Tråkiga exempel finns med oerfaren personal som släppts iväg på svårlösta avloppsstopp och liknande, med resultat därefter. Översvämning. Materiella skador. Rejält nedsmutsat. Och framförallt olösta problem. Olyckor kan alltid inträffa, och även den bäste kan gå bet på problem. Men risken är avsevärt mindre med kompetent personal.

Att jobba med högtrycksspolning och avloppsstopp är ingen exakt vetenskap, och det finns heller ingen egentlig utbildning. Det kunnande personalen besitter förvärvas genom successivt införskaffade erfarenheter och lärdomar av mer erfaren personal.

Det är många faktorer att ta hänsyn till vid avloppsstopp. Tex lyssnar man väldigt noga på hur det låter i ledningen, känner av vinddrag och förändringar i den spolslang man arbetar med. Kan man ”lyssna” till allt detta så är man en god bit på väg att lära sig ”läsa av” individuella avloppsproblem.

Underhållsspolning? 

För den som så önskar utför vi underhållsspolning. Tex en urspolning av alla avlopp i en villa. Men vad innebär det?

De flesta företag i denna bransch pratar och skriver mycket om nyttan med underhållsspolning. Att underhållsspola rören är en god investering, och att man riskerar dyra vattenskador om man inte gör det.
Frågan är... stämmer det?

Så här ser vi på saken:
Givetvis kan ett stopp orsaka översvämning i olika grad, och i värsta otursscenariot ge vattenskador. Men att mena på att detta är något man löper stor risk för genom att inte underhållsspola i förebyggande syfte är endast ett krasst sätt att tjäna pengar på människors osäkerhet och oro.

Merparten av ett avloppssystem är självrensande under normala omständigheter.

Om man generaliserar lite så kan man säga att de ledningar där man främst får beläggningar som "växer" med åren, är från kök, samt det avlopp där tvättmaskinen tömmer. Där byggs det på undan för undan. Rörets innerdiameter krymper, tills det till slut blir stopp. 

Men detta är något som i regel visar sig gradvis. Lyssna till på vad ditt avlopp vill säga dig. Om det börjar klucka, eller rinna långsamt, eller rent av bli en liten pöl på golvet vid golvbrunnen, ja då är det dags att få ledningen rensad.

Men man kan inte säga att man måste spola med ett specifikt tidsintervall. En del hushåll får stopp redan 1-3 år efter rensning, pga dåligt vattenflöde, dålig temperatur, långt stick och kanske mycket matrester ner i slasken. Andra klarar sig 20-25 år.

Dessutom är det så att om man högtrycksspolar de delar av avloppssystemet där toalettvatten (papper, bajs mm) passerar så spolar man bort den glidhinna som bildas i röret. Ponera att det dessutom är en äldre gjutjärnsledning, ja då kan det helt plötsligt bli så om du spolar i onödan att underlaget går från glidande friktionsfritt till ett skrovligt rör där inget glider. Allt "tumlar" istället långsamt framåt. Lite i taget. Det kanske blir halvstopp (eller hel) mest hela tiden, tills dess att ny hinna bildas. Om man står ut så länge.

Man bör alltså inte spola "toaledningar" om man inte har konkreta problem med dessa (tex en svacka i markledningen utanför huset etc).

En annan aspekt av det hela är att de flesta stopp som ger översvämningar mm orsakas av nedspolade föremål eller för mycket papper, som klumpar ihop sig och ger ett snabbt stopp. Detta blir kanske främst ett problem på allvar i flervåningshus, då vattnet trycker upp på lägsta punkten (tex källare eller bottenvåning). Men sådana stopp kan man inte underhållsspola sig ifrån. Att någon råkar spola ner för mycket papper, eller använda hushållspapper, eller spola ner bindor/tamponger kommer alltid att kunna hända. Även 1 dag efter en underhållsspolning som skulle vara en "smart och trygg investering".